ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชรพาหุงมหากา พระในบ้านคือพ่อแม่

14.5x21 ซม. / กระดาษ : กรีนรีด 60 แกรม / น้ำหนัก 70 กรัม / เนื้อในพิมพ์ 1 สี / 48 หน้า

อัตราสั่งซื้อหนังสือ โดยไม่มีการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

ยอดซื้อไม่เกิน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 16 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 14 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 9.5 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 9.5 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 9 บาท

อัตราสั่งพิมพ์หนังสือ ขั้นต่ำ 100 เล่มต่อเรื่อง และบริการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 16 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 14 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 11 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 11 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท

สารบัญเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • พึ่งพาอะไรดี ยามมีภัยเกิดแก่ชีวิต
 • บูชาพระรัตนตรัย จิตใจได้พึ่งอันสูงสุด
  - บทบูชาพระรัตนตรัย
  - บทกราบพระรัตนตรัย
  - บทขอขมาพระรัตนตรัย
  - คำสมาทานศีล ๕
  - ชุมนุมเทวดา
  - บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  - บทไตรสรณคมน์
  - บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
  - บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
  - บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • ชนะมารปลอดภัย ด้วยเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ
  - พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
  - บทชัยปริตร (มหากา)
  - สัพพมงคลคาถา
  - อิติปิโสเท่าอายุ + ๑
 • ตั้งตนในเกราะความดี นำความรุ่งเรืองมาสูชีวิต
  - พระคาถาชินบัญชร
 • สร้างมงคลให้เกิดในตน จะประสบผลดีทุกอย่าง
  - บทมงคลสูตร
 • จะเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักใคร่ ถ้าได้ตั้งตนในเมตตาธรรม
  - กะระณียะเมตตะสูตร (ย่อ)
 • จะไม่สะดุ้งฝันร้าย ถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  - อะภะยะปะริตตัง
 • ความเจ็บไข้บรรเทาหาย ด้วยใช้โพชฌังคปริตรพิชิตโรค
  - โพชฌังคปริตร
  - คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
  - บทบารมี ๓๐ ทัศ
  - ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
  - กรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ย่อ )
  - คาถาอัญเชิญเทวดากลับ
 • ทำสมาธิภาวนา ก่อนแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล
  - บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
  - บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  - บทแผ่ส่วนกุศล
  - บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
  - บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
  - บทอธิษฐานจิต
 • สวดมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตราบรื่นปลอดภัย
  - คาถาเรียกเงิน
  - คาถาฝันดี
  - คาถามหาลาภ
  - คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
  - คาถาความจำดี
  - คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช
  - คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
  - คาถาบูชาพระพรหม
  - คาถาบูชานางกวัก
  - คาถาป้องกันตัว
  - คาถามหาเมตตา
  - คาถาบูชาพระแม่กวนอิม
 • คำกล่าวถวายทานตามศาสนพิธี
  - คำอาราธนาศีล ๕
  - คำอาราธนาพระปริตร
  - คำถวายข้าวพระพุทธ
  - คำลาข้าวพระพุทธ
  - คำจบของทำบุญ ใส่บาตร
  - คำถวายสังฆทาน
  - คำบูชาพระภูมิเจ้าที่
  - คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
  - คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
  - คาถาอัญเชิญเทวดากลับ
 • สุขภาพดีด้วยสมุนไพร
 • พระในบ้าน โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
  - พ่อพระ แม่พระของลูก
  - พระพรหมในบ้าน
  - พ่อแม่... เทวดาประจำบ้าน
  - พ่อแม่... พระอาจารย์ประจำบ้าน
  - พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก
  - พ่อแม่... ผู้ให้สิ่งที่ใครอื่นให้มิได้ คือ ชีวิต
  - เลี้ยงกาย เลี้ยงใจพ่อแม่แทนคุณท่าน
  - กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ชีวิตพบแต่ความก้าวหน้า
  - โปรดเอาใจใส่พระในบ้าน
  - รู้คุณพระในบ้าน ลงมือตอบแทนท่านแต่วันนี้New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00

 

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน พิมพ์หนังสือแจก พิมพ์งานด่วน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

ช่องทางชำระเงินออนไลน์
เพจสร้างบุญ
ฝากติดตามทางโซเซียลมีเดีย
ฝากติดตาม Facebook ฝากติดตาม Twitter ฝากติดตาม Youtube

www.LIANGCHIANG.com หนึ่งเว็บไซต์หนังสือธรรมะ สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด © Bootshop

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates