สวดมนต์ตลอดปีบูชานพเคราะห์

21x29.5 ซม. / กระดาษ : ปอนด์ 70 แกรม / น้ำหนัก 240 กรัม / เนื้อในพิมพ์ 1 สี / 105 หน้า

อัตราสั่งซื้อหนังสือ โดยไม่มีการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

ยอดซื้อไม่เกิน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 40 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 36 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 34 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 32 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 28 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 28 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 26 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 25 บาท

อัตราสั่งพิมพ์หนังสือ ขั้นต่ำ 100 เล่มต่อเรื่อง และบริการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 38 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 36 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 34 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 32 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 32 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 28 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 26 บาท

สารบัญเนื้อหาภายในประกอบด้วย

ทำวัตรเช้า
ปุพพะภาคะนะมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
ปัตติทานะคาถา
ทำวัตรเย็น
ปุพพะภาคะนะมะการ
พุทธานุสสะติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสะติ
สังฆานุนุสสะติ
สังฆภิคีติ
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำสมาทานศีล ๕
ศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
บทชุมนุมเทวดา
บทชุมนุมเทวดาแบบล้านนา
ปุพพะภาคะนะมะการ
สะระณะคะมะนะปาฐะ
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะคาถา
บทขัดมัมงคะละสุตตัง
โมระปะริตตัง
บทขัดมัมงคะละสุตตัง
มังคะละสุตตัง
บทสวดประจำวันอาทิตย์
บทขัดโมระปะริตตัง
โมระปะริตตัง
บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง
วัฏฏะกะปะริตตัง
บทสวดประจำวันจันทร์
บทขัดอะภะยะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
บทสวดประจำวันอังคาร
บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
บทสวดประจำวันพุธกลางวัน
บทขัดขันธะปะริตตะคาถา
ขันธะปะริตตะคาถา
ฉัททันตะปะริตตัง
บทสวดประจำวันเสาร์
บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง
บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง
โพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดประจำวันพฤหัสบดี
บทขัดระตะนะสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
บทสวดประจำวันพุธกลางคืน
บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
บทสวดประจำวันศุกร์
บทขัดธะชัดคะปะริตตัง
ธะชัคคะปะริตตัง/ธะชัคคะสุตตัง
บทสวดประจำพระเกตุ
บทขัดชะยะปะริตตัง
ชะยะปะริตตัง
มงคลจักรวาลใหญ่
คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
บทขัดมะหาสะมะยะสุตตัง
มะหาสะมะยะสุตตัง
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
สุขาภิยาจะนะคาถา
คาถาชินบัญชร
บทถวายพรพระ
คาถาหว่านทราย
บารมี ๓๐ ทัศ
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศบุญ
คำอุทิศบุญครองจักรวาลNew | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน พิมพ์หนังสือแจก พิมพ์งานด่วน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

ช่องทางชำระเงินออนไลน์
เพจสร้างบุญ
ฝากติดตามทางโซเซียลมีเดีย
ฝากติดตาม Facebook ฝากติดตาม Twitter ฝากติดตาม Youtube

www.LIANGCHIANG.com หนึ่งเว็บไซต์หนังสือธรรมะ สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด © Bootshop

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates