สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล

14.5x21 ซม. / กระดาษ : กรีนรีด 70 แกรม / น้ำหนัก 70 กรัม / เนื้อในพิมพ์ 1 สี / 48 หน้า

อัตราสั่งซื้อหนังสือ โดยไม่มีการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

ยอดซื้อไม่เกิน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 16 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 14 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 9.5 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 9.5 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 9 บาท

อัตราสั่งพิมพ์หนังสือ ขั้นต่ำ 100 เล่มต่อเรื่อง และบริการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 16 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 14 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 11 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 11 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท

สารบัญเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • ศรัทธาคำสอนในพุทธศาสนา ชีวิตจะมีคุณค่ายิ่งกว่าได้รัตนะใด ๆ (ไพยนต์ กาสี)
 • "บุญ" คำนี้มีค่ายิ่งนัก
 • "บุญ" จะเกิดได้ หากต้องอาศัยลงมือทำ
 • มีความเพียรสวดมนต์ ดลให้เกิดบุญหนุนชีวิต
 • อานุภาพพระปริตรในบทมนต์ เกิดผลบุญคุ้มครองตนอย่างไร ?
 • กราบบูชาพระรัตนตรัย มีบุญให้อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุขล้น
 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต มีผลบุญพิชิตสรรพภยันตราย
 • สัมพุทเธ
 • ดำเนินชีวิตตามหลักมงคล มีผลบุญพบความเจริญก้าวหน้า
 • มงคลสูตร
 • อานุภาพพระรัตนตรัย มีผลบุญช่วยผ่านพ้นภัยได้
 • รตนสูตร
 • แผ่เมตตาจิตเป็นประจำ ผลบุญน้อมนำให้เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็น
 • กรณียเมตตสูตร
 • เมตตาแม้ต่อสัตว์มีพิษร้าย มีผลบุญให้หมดเวรภัยจากสิ่งมีพิษ
 • ขันธปริตร
 • สัจกิริยาที่ตั้งไว้ในจิตด้วยดี มีบุญญานุภาพดับไฟให้หมอดไป
 • วัฏฏกปริตร
 • ทำมาหากินปลอดภัยทุกค่ำเช้า หากเราป้องกันใจไม่ให้มัวเมาหลงใหล
 • โมรปริตร
 • ตั้งใจภาวนาคาถาท้าวมหาราชสี่ มีผลบุญขับไล่สิ่งอัปมงคลชั่วร้าย
 • อาฏานาฏิยปริตร
 • ตั้งจิตให้เข้าถึงธรรม มีผลบุญน้อมนำให้หายความเจ็บไข้
 • โพชฌังคปริตร
 • พึ่งอำนาจคุณพระรัตนตรัย มีผลบุญให้พ้นภัยจากลางสังหรณ์ร้ายได้
 • อภยปริตร
 • อาศัยอำนาจของสัจธรรม มีผลบุญน้อมนำชีวิตให้ปลอดภัย
 • อังคุลิมาลปริตร
 • ชนะใจศัตรูด้วยมงคลวิธี ถึงจะมีผลบุญให้อุ่นใจในชัยชนะทุกครา
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • บทชัยปริตร (มหากา)
 • ทำตนให้เป็นฐานรองรับคุณความดี ถึงจะมีบุญญาธิการจากคุณพระคอยรักษา
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ผูกมิตรกับผู้มาเยือนถึงที่ มีบุญรักษาให้เป็นสุขในทุกยาม
 • เทวตาอุยโยชนคาถา
 • สร้างความดีให้เกิดในตน มีผลบุญให้เกิดมงคลชีวิต
 • สัพพมงคลคาถา
 • ตั้งจิตทำสมาธิแผ่เมตตา ผลบุญนำพาอยู่เย็นเป็นสุข
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • กรวดน้ำอุทิศบุญอย่างไรให้เป็นกุศล
 • บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
 • บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
 • บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • บทอธิษฐานจิตNew | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน พิมพ์หนังสือแจก พิมพ์งานด่วน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

ช่องทางชำระเงินออนไลน์
เพจสร้างบุญ
ฝากติดตามทางโซเซียลมีเดีย
ฝากติดตาม Facebook ฝากติดตาม Twitter ฝากติดตาม Youtube

www.LIANGCHIANG.com หนึ่งเว็บไซต์หนังสือธรรมะ สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด © Bootshop

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates