อโหสิกรรมดับกรรมทันตา สวดมนต์ขอขมากรรม

14.5x21 ซม. / กระดาษ : ปอนด์ 70 แกรม / น้ำหนัก 210 กรัม / เนื้อในพิมพ์ 4 สี / 128 หน้า

อัตราสั่งซื้อหนังสือ โดยไม่มีการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

ยอดซื้อไม่เกิน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 28 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 23 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 18 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 16 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 16 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 15 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 15 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 14 บาท
สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 13 บาท

อัตราสั่งพิมพ์หนังสือ ขั้นต่ำ 100 เล่มต่อเรื่อง และบริการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือข้อความส่วนเพิ่มอื่นๆ

สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 30 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 25 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 20 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 1,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 18 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 2,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 18 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 3,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 16 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 4,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 16 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 5,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 15 บาท
สั่งพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 14 บาท

สารบัญเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • อโหสิกรรม ดับกรรมทันตา
 • ปฏิสันถารธรรม
 • ละชั่วสร้างดี คือ แก่นสารชีวิต
 • ลิขิตดวงชะตาด้วยพากันเจริญกรรมฐาน
 • บุญจากทานเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่น
 • บุญกรรมฐาน คือ การหยิบยื่นดวงดีให้แก่ตน
 • คนที่รู้กฎกรรม เพราะสั่งสมสติสัมปชัญญะ
 • จะคิดอ่านอารมณ์ได้ ต้องอาศัยการฝึกจิต
 • ชีวิตจะชั่ว-ดี อยู่ที่ตัวเองทั้งนั้น
 • จะแก้กฎแห่งกรรม ท่านต้องแก้ด้วยตนเอง
 • เร่งปลูกเมตตาจิต จะได้ไม่คิดจองเวรกันไป
 • ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม จะทำชั่วได้ง่าย
 • ใครมีกิจกรรม 4 เท่ากับสร้างความดีไว้เป็นตรา
 • บุญวาสนานั้นเป็นเรื่องของใครของมัน
 • จะประชันแข่งกันก็ไม่ได้ สร้างกรรมไว้แตกต่าง จึงไม่มีทางเลือกกัน
 • กรรมของตนเท่านั้นที่ดันให้ชั่วหรือดี
 • จิตตัวเราเองที่บันทึกบุญ-บาปเอาไว้
 • เข้าใจกระบวนการให้ผล ช่วยให้จิตสำนึกไม่ทำสิ่งเลวร้าย
 • จะเป็นกรรมหรือไม่ ให้ดูที่เจตนา
 • แม้ไม่มีเจตนาทำ อาจมีกรรมตามให้ผล
 • เจริญกุศลภาวนา จะเห็นกรรมที่ทำไว้
 • กรรมบางอย่างที่ทำไว้ ไม่ต้องรอผลชาติหน้า
 • คนขาดศรัทธาในกฎแห่งกรรม จะทำการสอนสั่งอย่างไรก็ไม่เชื่อ
 • ต่อเมื่อเวรกรรมตามให้ผลทัน ท่านจะทุกข์ทนจนน้ำล้นออกทางตา
 • เกิดทุกข์และปัญหา ถึงได้หันหน้าเข้าวัด
 • ขจัดเวรแก้กรรม คนทำต้องแก้เองถึงได้
 • อโหสิกรรมที่ตนเคยทำกับเขาไว้ เป็นอีกหนึ่งอุบายในการแก้กรรม
 • สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตประจำ
 • ขออโหสิกรรมก่อน แล้วจึงค่อยแผ่เมตตา
 • อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ จะเจ็บใจกันเปล่า
 • บุญเข้าแทนที่ ก็เริ่มมีแต่สิ่งดีเข้ามา
 • ถ้าทำอย่างจริงจังนั้น มันจะได้ผลทันตาเห็น
 • การเกิดเป็นมนุษย์ สุดยากนักหนา
 • วาสนาบารมี สิ่งนี้สร้างได้ด้วยเพียรพยายาม
 • ไม่ทำตามฝัน มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไร
 • ทำกรรมฐาน จะรู้เหตุการณ์ในชีวิต
 • สอนจิตด้วยกรรมฐาน คือการสอนตนให้ได้ดี
 • จะปฏิบัติให้ก้าวหน้า อยู่ที่ว่าฝึกใจได้
 • ฝึนใจได้เมื่อไร เมื่อนั้นได้พบทางปัญญา
 • ถ้ามีธรรม ทำอะไรก็สัมฤทธิ์ผล
 • เป็นพ่อแม่คน ต้องสอนลูกดีกว่ตนให้ได้
 • ร้อยพันคำสอนสั่ง ยังไม่เท่าทำดีให้ลูกเห็น
 • สอนลูกให้สวดมนต์เป็น ได้ดีกันทุกคน
 • คนมีสัจจะฝืนใจ รับรองไม่ไปทางชั่วร้าย
 • ปล่อยใจตามอารมณ์ ระทมทุกข์ตลอดเวลา
 • ติฉินนินทาเขา ตัวเราจะมีกรรมตามติด
 • ชีวิตดีแน่ แค่ทำกรรมฐาน สมาทานศีล 5
 • อดทนเวทนาเวลาปฏิบัติ จะทราบชัดถึงกรรมของตนที่เคยทำไว้
 • กรรมในปัจจุบัน แก้ด้วยการทำดี
 • อธิษฐานขออโหสิ คือ วิธีแก้กรรมในอดีต
 • สวดมนต์ขอขมากรรม
 • ขอโทษ ให้อภัย คือผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 • สวดมนต์ขอขมากรรม ต้องทำอย่างไร ?
 • ขอขมากรรมต่อพระไตรรัตน์ ขจัดสิ่งขุ่นข้องหมองใจให้มลายสูญ
 • ขอขมากรรม ด้วยบทมนต์ธรรมจักร
 • สวดมหาเมตตาใหญ่ ใช้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร
 • สวดพุทธชัยมงคลคาถา เพื่อเอาชนะใจตนให้เกิดผลคิดอโหสิกรรม
 • ทำสมาธิ แผ่เมตตา อธิษฐานจิตNew | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน พิมพ์หนังสือแจก พิมพ์งานด่วน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

ช่องทางชำระเงินออนไลน์
เพจสร้างบุญ
ฝากติดตามทางโซเซียลมีเดีย
ฝากติดตาม Facebook ฝากติดตาม Twitter ฝากติดตาม Youtube

www.LIANGCHIANG.com หนึ่งเว็บไซต์หนังสือธรรมะ สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด © Bootshop

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates